پیام خود را بنویسید

خوداشتغالی و کسب درآمد با بیمار حامی

 

 آموزش بیمار

اگر تمایل به خوداشتغالی و کسب درآمد دارید و بر اساس دانش و مهارت تخصصی خود، می توانید پشتیبان آموزشی بیمار و خانواده باشید و به سئوالات آنها در مورد نحوه درمان، مراقبت و  کار با دستگاهها و تجهیزات پزشکی پاسخ دهید، اگر در نگارش متون آموزشی و تولید فیلم برای بیماران تخصص دارید و یا می خواهید خدمات خود را تبلیغ و معرفی کنید، می توانید با انتخاب گزینه های زیر، از این سامانه استفاده نمایید.
 

ویزیت و مراقبت ویژه
     
اگر تمایل به خوداشتغالی و کسب درآمد دارید و بر اساس دانش و مهارت تخصصی خود، می توانید به بیماران خدمات پزشکی، پرستاری، تغذیه، فیزیوتراپی، روانشناسی ارائه دهید و یا اگر می خواهید خدمات خود را تبلیغ و معرفی کنید، می توانید با انتخاب گزینه های زیر، از این سامانه استفاده نمایید.
 

همراه بیمار سرپایی
     
اگر تمایل به خوداشتغالی و کسب درآمد دارید و بر اساس امکانات حمل و نقل و یا فرصت آزاد روزانه، می توانید بیمار را برای مراجعه به مطب و مراکز درمانی همراهی کنید و یا اگر می خواهید این نوع خدمات خود را تبلیغ و معرفی کنید، می توانید با انتخاب گزینه های زیر، از این سامانه استفاده نمایید.
 

همراه بیمار بستری
     
اگر تمایل به خوداشتغالی و کسب درآمد دارید و بر اساس تجربه و یا فرصت آزاد روزانه، می توانید به عنوان همراه بیمار در بیمارستان حضور داشته و مراقب خصوصی او باشید و یا اگر می خواهید این نوع خدمات خود را تبلیغ و معرفی کنید، می توانید با انتخاب گزینه های زیر، از این سامانه استفاده نمایید.
 

مراقب بیمار

اگر تمایل به خوداشتغالی و کسب درآمد دارید و بر اساس توانایی و مهارت خود، می توانید در منزل بیمار حضور داشته و در انجام امور روزمره به او کمک کنید و یا اگر می خواهید این نوع خدمات خود را تبلیغ و معرفی کنید، می توانید با انتخاب گزینه های زیر، از این سامانه استفاده نمایید.
 

تهیه تجهیزات پزشکی
     
اگر تمایل به خوداشتغالی و کسب درآمد دارید و بر اساس حرفه و تجارت خود، می توانید لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار را تهیه و در اختیار او قرار دهید و یا اگر می خواهید خدمات، محصولات  و کالاهای خود را تبلیغ و معرفی کنید، می توانید با انتخاب گزینه های زیر، از این سامانه استفاده نمایید.
 
بیمه گر و وکیل بیمار
     
اگر تمایل به خوداشتغالی و کسب درآمد دارید و بر اساس دانش و مهارت تخصصی خود، می توانید به بیماران خدمات حقوقی یا بیمه ارائه دهید و یا اگر می خواهید خدمات خود را تبلیغ و معرفی کنید، می توانید با انتخاب گزینه های زیر، از این سامانه استفاده نمایید.
 


سایر خدمات به بیمار

اگر تمایل به خوداشتغالی و کسب درآمد دارید و بر اساس توانایی و تخصص خود، در موضوعاتی غیر از آنچه در بالا آورده شد می توانید خدماتی را به بیماران ارائه دهید و یا اگر می خواهید خدمات خود را تبلیغ و معرفی کنید، می توانید با انتخاب گزینه های زیر، از این سامانه استفاده نمایید.
 
 
پیگیری

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود یا نزدیکانتان را برای اطلاع از وضعیت درخواست در کادر زیر وارد کنید.