پیام خود را بنویسید

گروه شغلی خود را انتخاب کنید

 
                             
 
                            
   
                            
 


 

ثبت نام پشتیبان آموزشی - پزشک عمومی 
شما متقاضی کار با دریافت کارمزد هستید. برای ثبت نام و تکمیل فرم روی تصاویر زیر کلیک کنید
 
لطفاً این فرصت شغلی را به دیگران توصیه کنید و حامی بیماران باشید.

 

تعرفه ثبت نام، صدور گواهینامه و معرفی شما به بیماران در صفحات اعلام نیاز به حامی


تا پایان شهریور 97
 
 
 

 

ثبت نام پشتیبان آموزشی - پزشک تغذیه 
شما متقاضی کار با دریافت کارمزد هستید. برای ثبت نام و تکمیل فرم روی تصاویر زیر کلیک کنید
 
لطفاً این فرصت شغلی را به دیگران توصیه کنید و حامی بیماران باشید.

 

تعرفه ثبت نام، صدور گواهینامه و معرفی شما به بیماران در صفحات اعلام نیاز به حامی


تا پایان شهریور 97
 
 


 

ثبت نام پشتیبان آموزشی - روانشناس 
شما متقاضی کار با دریافت کارمزد هستید. برای ثبت نام و تکمیل فرم روی تصاویر زیر کلیک کنید
 
لطفاً این فرصت شغلی را به دیگران توصیه کنید و حامی بیماران باشید.

 

تعرفه ثبت نام، صدور گواهینامه و معرفی شما به بیماران در صفحات اعلام نیاز به حامی


تا پایان شهریور 97
 
 


 

سایر مطالب این بخش