اعلام حمایت از بیمار

 
ویزیت و مراقبت ویژه
     
حامی گرامی؛
اگر با توجه به تخصص و مهارت خود،
می توانید خدمات پزشکی و پرستاری به بیماران ارائه دهید، اگر در تنظیم رژیم غذایی بیمار، فیزیوتراپی و توانبخشی تخصص دارید و اگر تمایل به نیکوکاری و حمایت داوطلبانه از بیماران در این زمینه را دارید، با کلیک بر روی گزینه های حمایتی زیر، بیماران عضو سامانه به شما معرفی می شوند.
 
بیمه گر و وکیل بیمار
     
حامی گرامی؛
اگر با توجه به تخصص و مهارت خود،
می توانید خدمات حقوقی و مشاوره بیمه به بیماران ارائه دهید، اگر در پیگیری شکایات درمانی تخصص دارید و اگر تمایل به نیکوکاری و حمایت داوطلبانه از بیماران در این زمینه را دارید، با کلیک بر روی گزینه های حمایتی زیر، بیماران عضو سامانه به شما معرفی می شوند.
 
آموزش بیمار
     
حامی گرامی؛
اگر با توجه به تخصص و مهارت خود،
می توانید پشتیبان آموزشی بیمار و خانواده باشید و  به سئوالات آنها در مورد نحوه درمان، مراقبت و  کار با دستگاهها و تجهیزات پاسخ دهید، اگر در نگارش متون آموزشی برای بیماران تخصص دارید و اگر تمایل به نیکوکاری و حمایت داوطلبانه از بیماران در این زمینه را دارید، با کلیک بر روی گزینه های حمایتی زیر، بیماران عضو سامانه به شما معرفی می شوند.
 
تهیه تجهیزات پزشکی
     
حامی گرامی؛
اگر با توجه به حرفه و تجارت خود،
می توانید لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمار را تهیه و در فروشگاه بیمارحامی قرار دهید و اگر تمایل به نیکوکاری و حمایت داوطلبانه از بیماران برای تأمین بخشی از هزینه های درمان یا زندگی شان دارید، با کلیک بر روی گزینه های حمایتی زیر، بیماران عضو سامانه به شما معرفی می شوند.
 
همراه بیمار سرپایی
     
حامی گرامی؛
اگر با توجه به فرصتی که دارید می توانید بیمار را برای مراجعه به مطب، آزمایشگاه و سایر مراکز همراهی کنید و تا پایان کار کنار وی باشید
و اگر تمایل به نیکوکاری و حمایت داوطلبانه از بیماران در این زمینه را دارید، با کلیک بر روی گزینه های حمایتی زیر، بیماران عضو سامانه به شما معرفی می شوند.
 
همراه بیمار بستری
     
حامی گرامی؛
اگر با توجه به فرصتی که دارید می توانید در بیمارستان به عنوان همراه بیمار حضور داشته و مراقبت های اولیه او را بر عهده گیرد
و اگر تمایل به نیکوکاری و حمایت داوطلبانه از بیماران در این زمینه را دارید، با کلیک بر روی گزینه های حمایتی زیر، بیماران عضو سامانه به شما معرفی می شوند.
 
مراقب بیمار
     
حامی گرامی؛
اگر با توجه به فرصتی که دارید می توانید در انجام فعالیت های روزانه به بیمار کمک کنید، اگر توانایی یا سابقه نگهداری از بیمار را دارید
و اگر تمایل به نیکوکاری و حمایت داوطلبانه از بیماران در این زمینه را دارید، با کلیک بر روی گزینه های حمایتی زیر، بیماران عضو سامانه به شما معرفی می شوند.
 
سایر حمایت ها
     
حامی گرامی؛
اگر می توانید در موضوعاتی غیر از آنچه در بالا آورده شد خدماتی را به بیماران ارائه کنید
، اگر تمایل به نیکوکاری و حمایت داوطلبانه از بیماران در هر زمینه را دارید، با کلیک بر روی گزینه های حمایتی زیر، بیماران عضو سامانه به شما معرفی می شوند.
 

پیگیری

لطفاً نشانی پست الکترونیک خود یا نزدیکانتان را برای اطلاع از وضعیت درخواست در کادر زیر وارد کنید.