فرم خود اشتغالی - همراه بیمار سرپایی
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 برای پیگیری و دریافت پیامهای ما می بایست عضو سامانه باشید و سپس این فرم را تکمیل کنید
  فرم عضویت را از اینجا تکمیل کنید
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
عضو شدم
عضو هستم
2 نام کاربری خود را وارد کنید
3 اطلاعات تکمیلی خود را در کادر زیر وارد کنید
نام و نام خانوادگی. سن. تحصیلات. شماره تماس. زمان تماس با شما. شهر.
. . . . . .
4 کد رهگیری پرداخت هزینه ثبت نام را وارد کنید (در صورت عدم یاداشت کد رهگیری، نام بانک و شعبه را وارد کنید )
5 روزها و ساعاتی که می توانید برای بیمار وقت اختصاص دهید را در کادر زیر بنویسید
6 تمایل دارید بیماران چگونه درخواست خود را برای شما ارسال کنند؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
ارسال مستقیم
از طریق بیمار حامی
7 یک ایمیل معتبر برای دریافت کارت عضویت و قرارداد همکاری با ما را در کادر زیر وارد کنید
8 آیا تأیید می کنید که این فرم را آگاهانه و بر اساس توانایی های فردی و حرفه ای خود تکمیل و به بیمار حامی ارسال کرده اید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
9 عکس پرسنلی خود را جهت صدور کارت در کادر زیر وارد کنید
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.