پیام خود را بنویسید

درخواست،مشاهده و انتخاب شغل


کاربر گرامی با سلام؛

لطفاً برای استفاده مناسب و کامل از خدمات خوداشتغالی، راهنمای زیر مطالعه کنید.


 

روش اول - صفحه حامی

ابتدا نیازمندی بیمار را بررسی کنید      


روی تصویر کلیک کنید


وارد صفحه خوداشتغالی می شوید و می توانید از بین گزینه های موجود یک یا چند مورد را انتخاب کنید

روی تصویر
کلیک کنید


در این صفحه بر اساس دانش و مهارت خود یکی از گروههای شغلی را انتخاب و روی تصویر کلیک کنید      

در این مرحله وارد صفحه ثبت نام شده و می توانید
با تکمیل فرم و پرداخت هزینه ثبت نام، در لیست حامیان قرار می گیرید و بر اساس درخواست های اعلام شده به بیماران می شویدnonono

شما با انتخاب گروه شغلی، مسئولیت مربوط به تأیید دانش معتبر علمی و مهارت اختصاصی در آن گروه شغلی را پذیرفته اید


روی تصویر
کلیک کنید

با معرفی دوستان و همکاران خود، پورسانت بگیرید

روش دوم - صفحه خود اشتغالی

ابتدا فرصت های خوداشتغالی را بررسی کنید    


روی تصویر کلیک کنید

در این صفحه بر اساس دانش و مهارت خود یکی از گروههای شغلی را انتخاب و روی تصویر کلیک کنید


      

در این مرحله وارد صفحه ثبت نام شده و می توانید
با تکمیل فرم و پرداخت هزینه ثبت نام، در لیست حامیان قرار می گیرید و بر اساس درخواست های اعلام شده به بیماران می شویدnonono

شما با انتخاب گروه شغلی، مسئولیت مربوط به تأیید دانش معتبر علمی و مهارت اختصاصی در آن گروه شغلی را پذیرفته اید


روی تصویر
کلیک کنید

با معرفی دوستان و همکاران خود، پورسانت بگیرید


روی تصویر
کلیک کنید

 شما می توانید از مزایای ثبت آگهی اختصاصی و معرفی خود، خدمات یا محصولات تان بهره مند شوید

 

انتخاب حامی - مستقیم

بعد از ثبت نام،مشخصات و سوابق حرفه ای شما در سامانه، در صفحه درخواست حامی و صفحه شهر مورد نظرتان در دسترس بیماران و خانواده ها قرار می گیرد   


nonono

در صورتی که تمایل داشته باشید بیماران در خواست خود را مستقیماً برای شما ارسال کنند می بایست در فرم خوداشتغالی گزینه مربوطه را تیک بزنید تا  بیماران بتوانند بدون واسطه از خدمات شما بهره مند شوند. در صورتی که از این روش استفاده شود مسئولیت تمامی مراحل  تماس، اخذ قرارداد، دریافت خدمات، تسویه مالی و سایر موارد توافقات بر عهده بیمار و حامی است و طرفین می پذیرند که بیمارحامی خود را از هر گونه  مسئولیت حقوقی و قضایی مبرا می داند. 

 

 انتخاب حامی- از طریق بیمارحامی

بعد از ثبت نام،مشخصات حرفه ای شما در سامانه ، در صفحه درخواست حامی و صفحه شهر مورد نظرتان در دسترس بیماران و خانواده ها قرار می گیرد   


nonono

در صورتی که تمایل داشته باشید بیماران در خواست خود را از طریق سامانه بیمارحامی برای شما ارسال کنند می بایست در فرم خوداشتغالی گزینه مربوطه را تیک بزنید. در صورتی که از این روش استفاده شود واحد حقوقی بیمارحامی در تمام مراحل انتخاب و تنظیم قرارداد، ارائه خدمات، تسویه مالی و سایر موارد توافقات طرفین به شما مشاوره می دهد. ارائه مشاوره به معنای پذیرش مسئولیت حقوقی و قضایی نبوده و شما می پذیرید که بیمارحامی  فقط به عنوان یک پل ارتباطی بین شما و درخواست کننده است.