پیام خود را بنویسید

اخبار و اطلاعات برای بیمار و خانواده

 
              
   برنامه  آموزش به بیمار در بیمارستانها اجرا می شود
 
بیمارستان یکی از مهمترین مراکزی است که فرصت آموزش بیماران را فراهم می کند. بیماران، پزشک متخصص خودشان را بهترین فرد برای آموزش می دانند و فیلمهای کوتاه، مطالب اینترنتی، کتابچه راهنما و تلوزیون را برای یادگیری در مورد نوع بیماری و مراقبت از خود ترجیح می دهند.
 
متن کامل         مقالات علمی 
 
 
در بیمارستان نام و نام خانودگی خود را با صدای رسا بگویید
 
خطاهای دارویی، تزریق خون اشتباه ، انجام عمل جراحی بر روی عضو اشتباه، خطا در محاسبه هزینه های بیمار مواردی هستند که به دلیل عدم شناسایی صحیح بیمار رخ می دهند و ممکن است عوارض جبران ناپذیری را برای بیمار رقم بزند.شناسایی صحیح بیمار یکی از مصادیق ایمنی بیمار است.
 
متن کامل         مقالات علمی
 
 
  بیماران در جامعه رها نمی شوند
Cpsi
 
در حال حاضر ۱۰ درصد از بیماران در بیمارستان ها بستری هستند اما درصدی از مردم جامعه که ممکن است بیمار باشند، مراقبتی دریافت نمی کنند. بی شک  در ۳۰ سال آینده، ما کشوری سالمند خواهیم داشت و به کارگیری پرستاران بهداشت جامعه، برای ارتقاء سلامت همگانی و غربالگری بیماریهای  سالمندی در مراکز جامع سلامت، موجب بهبود  وضعیت خواهد شد.
 
 
 
 شهرداری ها  نقش موثری در پیشگیری از بیماری ها دارند
 
مسایلی چون آلودگی محیط، مواد غذایی و لوازم آرایشی در ایجاد و گسترش بیماری های غیر واگیر نقش اساسی دارند و ۷۴ درصد علت مرگ و میر در جامعه را به خود اختصاص داده اند، حل این مشکل نیازمند همکاری و تعامل وزارت بهداشت درمان و علوم پزشکی با سازمانها دیگر است.در این میان شهرداری ها می توانند نقش موثری در سلامت همه جانبه جامعه داشته باشند.
 
 
 
  بیماران بستری صبح ها پزشک شان را می خواهند
Cpsi
 
پزشکان به یاد بیاورند که زمان برای بیماران در بیمارستان به کندی می گذرد و به قول معروف کش می آید در صورتیکه ویزیت اول وقت بیماران بستری به یک فرهنگ در بیمارستانها تبدیل شود، رضایت بیمار افزایش می یابد.یکی از مهمترین عوامل که در افزایش رضایت بیمار بستری، این است که "بیماران انتظار دارند که انتظار نداشته باشند"
 
متن کامل         مقالات علمی