پیام خود را بنویسید

اخبار و اطلاعات برای بیمار و خانواده

 
  
  بیماران در بیمارستان چشم انتظار ملاقاتی هایشان هستند
 
آنچه بیمار بستری می خواهد این است که در ساعات ملاقات بیمارستان با نزدیکان خود دیدار کند. اما برخی ملاقاتها، آرامش خاطر و ایمنی بیمار را به خطر می اندازند. اگر بیمار تمایلی برای شرح دادن وضعیت خود ندارد ، نباید در این رابطه از او سئوال کنید زیرا برخی تشخیصهای پزشکی به حریم خصوصی بیمار ارتباط دارد و صحبت درباره آنها او را دچار اضطراب می کند.
 
متن کامل         مقالات علمی 
 
 
  منشور حقوق بیمار را بدانید و مطالبه کنید   
AWT IMAGE
 
خدمات سلامت باید شایسته شأن و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها ، اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد و فارغ از هرگونه قضاوت در مورد بیمار باشد. باید بر اساس دانش روز، مبتنی بر برتری منافع بیمار به همراه تأمین کلیه امکانات رفاهی ضروری و به دور از تحمیل رنج و محدودیت های غیرضروری صورت گیرد.منشور حقوق بیمار را بدانید و مطالبه کنید.
 
متن کامل         مقالات علمی
 
 
  بیماران با آموزش آگاه شده و از خود مراقبت می کنند
 
برخی بیماران در یک سال حداقل  ۸ هزار و ۷۵۷ ساعت از خود مراقبت می کنند. بیماران با مطالعه کتاب های راهنما و اجرای توصیه های پزشک یا پرستار در منزل، دانش خود را ارتقاء داده و بیماری خود را مدیریت می کنند.مزیت آموزش‌ خود مراقبتی در بیماری‌های دیابت، آسم و سایر بیماری‌های مزمن، به اثبات رسیده است.
 
متن کامل         مقالات علمی
 
 
  شرح حال کاملی در مورد وضعیت خود به پزشک بدهید  
AWT IMAGE
 
بیمار می بایست شرح حال کاملی در مورد وضعیت خود به پزشک بدهد تا او به درستی علت بیماری را تشخیص داده  و درمان مناسب را برای بیمار انتخاب کنند .علائم بیماری، میزان درد، داروی مصرفی، انواع حساسیت به دارو یا مواد غذایی، سابقه بیماری قبلی ، سابقه عمل جراحی و سایر موارد را با دقت پاسخ دهید.
 
   متن کامل         مقالات علمی
 
 
   مبادا قانون رعایت محرمانگی و حریم بیمار را نقض کنید
 
استفاده از دوربینهای مداربسته، استفاده از تابلو مشخصات بیمار، پوشش ناکافی بیمار حین جابجایی، در اختیار قرار دادن پرونده بیمار به افراد غیر مجاز، استفاده از اطلاعات پزشکی بیمار بدون کسب اجازه از او یا ولی قانونی او در امور پژوهشی از موارد نقض این قانون بوده و پیگیری حقوقی دارند.
 
متن کامل         مقالات علمی