پیام خود را بنویسید

مروری بر خبرهاخبر ساز شوید؛ مسئولین محترم واحدهای روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی
 

با به اشتراک گذاری تلاشهای ارزنده در زمینه ارائه خدمات آموزشی، اطلاع رسانی و رفاهی به بیماران و

خانواده های ایشان در مراکز بهداشتی، درمانی تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، خبرساز شوید. 
 ارسال اخبار بیماران به ما
 مشاهده اخبار سایر دانشگاهها و مراکز
برگشت به صفحه اصلی